معایب قرارداد شفاهی در معاملات ملکی

هر معامله ی ملکی باید به صورت کتبی و قانونی توسط افراد با تجربه در این حوزه نوشته و به امضاء دو طرف معامله برسد و دو نفر شاهد نیز این قرارداد را امضاء نماید تا دارای اعتبار شود.

امروزه معاملات امکلاکی باید حتما توسط افراد با تجربه و کاردان اجام شود همچنین معاملات ملکی دارای قوانینی است که باید حتما توسط مشاورین ملکی به شما گوشزد داده شود و ملک امروزه دارای ارزش و قیمت بالایی است و از دارایی های هر فردی است که باید حتما به صورت مکتوب شده طبق قوانین انتقال داده شود تا فرد با مشکل روبه رو نشود .

مسکن ایوان مدائن

بنابراین همه ی افراد چه خریدار و چه فروشنده باید الزاما طبق قوانین به صورت مکتوب در مشاور املاک ها با رعایت قوانین و مقررات و مهر و امضاء مشاور املاک و با کد رهگیری برای فروشنده و خریدار انجام شود تا هیچ کدام از طرفین قرارداد با مشکل مواجه نشوند و تمام مراحل پله پله توسط مشاور املاک با تجربه به صورت ثبت شده و امضاء شده طی شود .

 

معایب مکتوب نشدن قراردادهای ملکی

امروزه شکایت هایی با موضوع مشکلات ملکی در قرارداد های مکتوب نشده د مراجع قضاییوجود دارند که باعث مشکل برای طرفین قرارداد ها شده اند این در حالی است که مشکل و اختلاف ملکی در قرارداد های قانونی و ثبت شده بسیار کم هستند .

مسکن ایوان مدائن

بستن قراردادهای طبق اعتماد بی مورد، سادگی و ناآگاهی و بدون شناخت ، خرید و فروش از طریق برنامه های اینترنتی و آشنایی مختصر بین طرفین و انتقال ملک ها بدون بستن قرارداد های معتبر همیشه مشکل ساز هستند.

ما به افراد توصیه میکنیم که قرارداد های خود را حتی با افراد خیلی نزدیک نیز بدون انعقاد قرارداد معتبر انجام ندهند و کلیه ی قرارداد های خود را کتبی به انجام برسانند و نکات و مباحث انتقال را به صورت کاملا دقیق ذکر نمایند .

معایب ثبت نشدن کتبی قرادادهای ملکی

قراردهای کتبی دارای اعتبار هستند و تمامی گزینه ها در آن به صورت دقیق ذکر شده و مشخص شده است نکاتی از جمله خسارت ها ضررو زیان ها ،میزان انتقال ، زمان تنظیم سند در دفتر خانه ، سهم هر فرد ، زمان تحویل ، چک ها و انتقالی پول ها با تاریخ دقیق در این قرارداد ها ذکر میشوند و دو نفر به امضاء میرساننند و کد رهگیری معتبر دریافت میکنند .

افراد در تعهدات کتبی خود موظف به انجام تعهد هستند و از نظر قانونی الزامی است اما در قرارداد های شفاهی افراد به تعهدات خود عمل نمیکنند .

همچنین قراردهای وراثتی و قراردادهایی که توسط موکل انجام میشوند نیز دارای قواننی هستند که حتما باید توسط مشاور املاک انجام شود

پرداخت ها در قرارداد های شفاهی ممکن است انجام نشود و فرد هیچ مدرکی برای اثبات ندارد .

مسکن ایوان مدائن

همچنین در ملک خای اجاره ای نیز باید کتبا قرارداد ها بسته شود تا موجر نتواند قبل از تاریخ اتمام قرارداد ها مستاجر را بیرون کند و یا مستاجر از پرداخت اجاره خودداری نماید و در پرداخت خسارت ها به یکدیگر سر باز ندهند در صورتی که در قراردادهای ثبت شده این مشکلات وجود نخواهد داشت .

اشتراک گذاری:
    
اتصال اینترنت وجود ندارد